Nieuwsberichten

  • Een aantal bloeddruk verlagende tabletten met de stof valsartan wordt uit de handel gehaald. Het gaat alleen om valsartan wat gemaakt wordt in één bepaalde fabriek in China. Hierin blijken kleine hoeveelheden van de stof NDMA te zitten, wat kankerverwekkend kan zijn. De kans dat u daadwerkelijk hiervan kanker krijgt, is zeer klein, maar we willen geen risico’s lopen.

    Mocht u valsartan gebruiken wat in deze Chinese fabriek gemaakt wordt, dan zal de apotheker met u contact opnemen. ongerustheid of vragen over dit middel kunt u contact opnemen met de apotheker of met de huisartsenpraktijk. Er wordt dan een alternatief medicijn voorgeschreven.

  • In de schoolvakanties zijn de openingstijden van de praktijk aangepast. De praktijk is dan alleen bereikbaar op de ochtenden van 8.00-13.00 uur. Alleen voor spoedgevallen neemt een van de huisartsenpraktijken in de buurt waar, het nummer staat elke dag op het antwoordapparaat van onze praktijk.

    In de week van 30 juli tot en met 3 augustus 2018 is de praktijk gesloten. Voor spoed wordt de praktijk waargenomen door andere praktijken in de buurt. U hoort op het antwoordapparaat welk nummer u die week moet bellen.